Činnosť Autoservisu Ľubomír Zachar Senec, bola zahájená v roku 1988.

V servise sa zameriavame na činnosť mechanických, karosárskych a lakovníckych prác, v samostatných dielnach. V mechanickej dielnimáme dva zdviháky. Diagonostickým systémom vykonávame diagnostiku vozidiel pre všetky druhy vozidiel. Karosárske práce vykonávame na rovnacej stolici BLACKHAWK pre rovnanie karoserie. Lakovnícka dielňa pozostáva z prípravovne a strikacieho boxu. Máme vlastnú miešačku farieb. V striekacej kabíne máme možnosť nastriekať okrem osobných vozidiel aj dodávkové vozidlá. Geometriu robíme na stroji Corgi s možnosťou vytlačenia protokolu s hodnotami. Vykonávame pneuservis. Prevádzame bezplatný odber opotrebovaných pneumatík.

INFO: Ponúkame dezinfekciu ozónom O3